You are here: Home News All Latest News หอการค้าไทย-สวีเดนฉลองการครบรอบ 25 ปี

หอการค้าไทย-สวีเดนฉลองการครบรอบ 25 ปี

Wednesday, 01 October 2014 00:00
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดกิจกรรมภายใต้ธีมของสวีเดน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

“เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี หอการค้าไทย-สวีเดน ที่เซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 นี้ เราจะจัดแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนของสวีเดนในประเทศไทย รวมถึงเรื่องราวในมิติอื่น ๆเช่น ในด้านความสัมพันธ์ไทย-สวีเดนในนิทรรศการนี้อีกด้วย” ยอน อิริคสัน ประธานหอการค้าไทย-สวีเดนกล่าว

“ตั้งแต่การก่อตั้งหอการค้าฯขึ้นในปี 1989 ที่กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งทางหอการค้าฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ได้ทรงให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดหอการค้าฯ หอการค้าไทย-สวีเดนจึงได้เติบโตและพัฒนามาเป็นองค์กรที่มีความสาคัญและเป็นตัวแทนด้านธุรกิจของชาวสวีเดนในประเทศไทย ปัจจุบันหอการค้ามีสมาชิกกว่า 130 รายและกาลังเพิ่มจานวนขึ้น”

“การเฉลิมฉลองนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาในรอบ 25 ปีซึ่งสินค้าและบริษัทของสวีเดนได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ที่เข้มแข็งในตลาดของไทย วัฒนธรรมสวีเดน การออกแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวในสวีเดนจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านพันธมิตรของเรา” ยอน อิริคสันกล่าวเพิ่มเติม

“สวีเดน เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนวัตกรรมสูงที่สุดในโลก และเราทางานอย่างหนักเพื่อรักษาตาแหน่งนี้ไว้ ในการจัดอันดับนวัตกรรมของโลกปี 2014 ที่มีขึ้นสองแห่ง สวีเดนได้ตาแหน่งทั้งที่ 2 และที่ 3 ตามลาดับ สวีเดนยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในโลกอ้างอิงจากบทความเรื่อง ‘the flight of creative class’ โดยนักเขียนชาวสหรัฐ ริชาร์ด ฟลอริดา”

ในนิทรรศการของเราที่ชื่อ “เหนือกว่านวัตกรรม” (Beyond Innovation) นั้น จะแสดงระบบที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม ซึ่งสร้างโดยบริษัทที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย-สวีเดน

สังคมปัจจุบันเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นแรงผลักดันของเบื้องหลังนวัตกรรมสวีเดน ส่วนหนึ่งของของการจัดแสดงคือ วิธีการที่ชาวสวีเดนดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว และนามาปรับสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่มหัศจรรย์ขึ้น และนั่นคือความหมายของคาว่า “เหนือกว่านวัตกรรม”

ตัวอย่างของสิ่งที่เราจะสื่อและสิ่งที่เราจะจัดแสดง
MyFC PowerTrekk: ที่ชาร์ตแบตเตอร์รี่ขนาดพกพาโดยใช้น้าเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถชาร์ตได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้ชาร์ตโทรศัพท์มือถือ เครื่องนาทางด้วยดาวเทียม และอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้แบตเตอร์รี่ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยสมาชิกของราชสมาคมทางเทคโนโลยีในสตอกโฮล์ม

Saab AB: หอควบคุมการบินเคลื่อนที่ ซึ่งมีระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สามารถควบคุมจากระยะไกลด้วยระบบควบคุมแบบบูรณาการจากศูนย์ควบคุมหอควบคุมการบินระยะไกล ซึ่งเหมาะสาหรับรูปแบบธุรกิจของลูกค้า นี่คือทางเลือกที่คุ้มค่า ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เหมาะกับพื้นที่เช่นสนามบินขนาดเล็กในภูมิภาค ที่ไม่สามารถให้บริการการควบคุมการจราจรทางอากาศกับสายการบินได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายของการใช้เจ้าหน้าที่วิทยุการบินประจาสนามบินนั้นสูงเกินไป

Tetra Pak: ผู้นาระดับโลกในด้านการแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่มีการดาเนินการในกว่า 170 ประเทศ นอกจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่จะแสดงในนิทรรศการแล้ว Tetra Pak จะแสดงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ สาหรับบรรจุภัณฑ์ของเหลว ซึ่งตัวบรรจุภัณฑ์นี้ยังไมได้ทาการผลิตจริง โดยบริษัทจะแจกตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้เข้าชมด้วย

IKEA: หนึ่งในผู้นาด้านเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้าน หนึ่งในกุญแจสาคัญของความสาเร็จทางธุรกิจคือ นวัตกรรมด้านลอจิสติกและกระบวนการดาเนินธุรกิจที่ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าจากร้านและนาไปประกอบได้เองที่บ้าน IKEA จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งเฟอร์นิเจอร์และอาหาร IKEA Food ยังเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ที่สุดของสวีเดนอีกด้วย

นอกจากนั้น ยังมีบริษัทสวีเดนที่มีชื่อเสียงอย่าง Volvo Car, Volvo Trucks, Husqvarna, Electrolux, Alfa Laval, Atlas Copco และบริษัทอื่น ๆ เข้าร่วมอีกเป็นจานวนมาก

นอกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเราจะจัดแสดงการออกแบบของสวีเดน อาหาร และวัฒนธรรมในช่วงเวลาสามวันของนิทรรศการ พ่อครัวชาวสวีเดนจะสาธิตการทาอาหารสวีเดนรสเลิศ เช่น มีทบอล และได้คัดสรรขนมกานาเปเตรียมไว้สาหรับผู้เข้าชมงานได้ชิมกัน
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่น การเสวนา และรว

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่น การเสวนา และรวมไปถึงการจับรางวัลชิงโชคถึง 8 ครั้ง ในช่วงสามวันนี้ เพื่อลุ้นรางวัลเช่น เฟอร์นิเจอร์ หมอน หรือขนมขบเคี้ยวจาก IKEA และเครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่แบบพกพาจาก KTH จานวน 2 รางวัล

นิทรรศการจัดขึ้นที่โซน Eden 1 และ 2 ที่เซ็นทรัลเวิร์ล กิจกรรมฉลอง 25 ปีจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคมเวลา 10.00 หลังจากนั้นพิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นที่โซน Eden 1 ในเวลา 14.00-15.00 นิทรรศการจะจัดไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 22.00

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
Mr. Peter Bjork
Executive Director
Thai Swedish Chamber of Commerce
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 3545229-31
Mob 0897740118
www.swecham.com
คุณปีเตอร์ บียอร์ค
ผู้อานวยการ หอการค้าไทย-สวีเดน
02 3545229-31
มือถือ 0897740118

Mr. Christer Nilsson
Chair Media Committee of the Board
Thai Swedish Chamber of Commerce
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob 081 833 2806
คุณคริสเตอร์ นิลสัน
กรรมการด้านสื่อสารมวลชน หอการค้าไทย-สวีเดน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
มือถือ 081 833 2806
เกี่ยวกับเรา:

TSSC
หอการค้าไทย-สวีเดนดาเนินการภายใต้บทบาทที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจของไทยและสวีเดน นอกจากนั้น เรายังเป็นส่วนหนึ่งของหอการค้าต่างชาติและศูนย์ธุรกิจยุโรปอาเซียน เรามุ่งเน้นไปที่การผลักดัน การสร้างเครือข่าย และเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกของเรา
Read 3831 times Last modified on Monday, 13 October 2014 23:10

Contact Address

Thai-Swedish Chamber of Commerce
34 C.P Tower 3, 9th Floor Building A, Phayathai Road, Khwang Tungphayathai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel: +66 (0) 2354 5229-31
Fax: +66 (0) 2354 5232
E-mail: contact@swecham.com

Subscribe to mailing list

:

First Name:

Last Name:


LAT: 13.757857     LON: 100.533715